Tilbage til forsiden

Hus 11

Præsentation

I hus 11 bor der 16 beboere. Flertallet af beboerne har minimum 10 års erfaring som psykiatri-brugere.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af: pædagoger, social- og sundhedsassistenter, 1 plejer og 1 plejemedhjælper.

Hus 11 er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og pædagog­studerende. Vi nyder det friske pust, det giver. Der kommer som regel mange spørgsmål, der giver anledning til refleksion.

Værdier og mål

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

Vi ser beboerne som medmennesker, der foruden en masse positive, raske ressourcer har en psykisk sygdom, som tilværelsen skal indrettes efter.

Vi tror på, at vore beboere kan en masse, og at meget lidt er umuligt.

Vores udgangspunkt er, at beboerne tager ansvar for og har indflydelse på egen dagligdag/tilværelse.

Hus 11 er et misbrugsfrit hus.

Aktiviteter

Beboerne fortæller:

I Hus 11 respekterer personalet at det er beboernes hjem. Vi har derfor ind­flydelse på, hvordan dagligdagen fungerer.

Der holdes husmøder hver 14. dag, hvor alle kan komme frem med deres synspunkter.

I dagligdagen udveksler beboere og personale synspunkter på en ligeværdig måde.

Beboerne kan få hjælp efter den enkeltes behov til hygiejne, værelses­rengøring og følgeskab på ture til byen, opvask, madlavning og medicin­dosering.

Vi hygger os i fællesskab. Men hvis en beboer har behov for at være sig selv, kan han/hun være på værelset. Vi taler pænt til hinanden. Selv om nogen er gode venner, holdes ingen udenfor og sladrer ikke om hinanden.

Huset er præget af en god stemning, det vil sige, vi har viljen til at være noget for hinanden.

Nogle beboere finder ud af at holde ferie sammen i løbet af året, for det meste med personaledeltagelse.