Tilbage til forsiden

Projekt Lindedalen

Ved årsskiftet 2000/2001 blev "Projekt Lindedalen" en realitet under serviceloven § 107, som udstikker rammerne for en midlertidig boform til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Projektet giver god mulighed for at fremme individuel udvikling, selvbestemmelse over eget liv og færre medarbejdere omkring beboerne. Dette skaber en mulighed for, at beboerne bliver i stand til at støtte og supplere hinanden med henblik på at afklare, om der er basis for at arbejde på, at beboeren kan få en mere selvstændig boform i løbet af en årrække.

Præsentation

Lindedalen består af 2 huse, som er bolig for 8 mennesker, der i øjeblikket ikke ønsker at bo alene, men som er klar til en mere selvstændig boform, end den der tilbydes i de øvrige huse.

I det daglige er der ansat 2 medarbejdere. Lindedalen hører ledelsesmæssigt under hus 11. Beboerne har mulighed for at søge hjælp i hus 11 og hos nat-teamet, når det faste personale er gået hjem.

Værdier

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.  

Målet er i samarbejde med den enkelte beboer at skabe mulighed for videre udvikling, der gør en forskel i den enkeltes liv.

Beboernes udsagn

Vi betragter Lindedalen som vores hjem, indtil andet ønske/behov er til stede.

Vi har brug for stille og roligt at kunne bearbejde egne problemstillinger og derved udvikle os.

I Lindedalen har vi for det meste tryghed, familielignende sammenhold og ansvarlighed for hinanden, men til tider også usikkerhed og utryghed. Dette især ved påvirkning af hinandens svære perioder.

Personalets udsagn

Som udgangspunkt arbejder vi efter Holme, Stubberupgård og Lindegårdshusenes overordnede målsætning.

Vi er støtte-kontaktpersoner og arbejder med den kognitive tilgang, som udgangspunkt i beboernes livshistorie og erfaring.

Hverdagen er præget af individuel støtte og aftaler.

Der er husmøde med mødepligt én gang om ugen, hvor beboere og personale orienterer hinanden.