Tilbage til forsiden

Præsentation

Vi er 2 huse der er lagt sammen for et par år siden, det ene hus bebos af 8 beboere, der har en 2 rums bolig med eget bad og toilet, det andet hus bebos af 17 beboere, de er fælles om 4 badeværelser med toilet. Derudover bor der en beboer i en lejlighed i Lindebakken.

Aldersmæssigt er beboerne fra 27 år og derover.

Personalegruppen er på 16 medarbejdere og er tværfagligt sammensat af social - og sundhedsassistenter, plejere, ergoterapeuter og pædagoger.
Personalet arbejder i skiftende vagter dag/aften og weekend. Område 67 er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever samt pædagogstuderende. Der er personale i området fra kl. 7 - 21 dagligt.

Vi arbejder i 3 team, hvert team er der tilknyttet 8 - 10 beboere. Hver beboer har en kontaktperson. Kontaktpersonen har ansvaret for, at indsatser følges op og dokumenteres. Derudover hjælper kontaktpersonen med de daglige gøremål, og støtter op om beboerens visioner og drømme.

I område 67 er der 2 projektpladser, et samarbejde med SSh om beboer/patienter med dobbeltdiagnoser.

Aktiviteter og tilbud

Der udbydes forskellige aktiviteter central på Center Lindegården.

Det er kontaktpersonens/teamets opgave at støtte op om beboernes indsatsområder, herunder også deltagelse i beskæftigelse og aktiviteter.

Området tilbyder en årlig ferie, med tilskud fra en arv, som regel om sommeren, hvor beboerne tages med på råd. Der arrangeres udflugter.

Dagligdagen

Dagligdagen formes af beboernes behov og aktiviteter, det forsøges at skabe en dagligdag der afspejler det øvrige samfund, med aftaler der skal overholdes, den enkelte beboer har indflydelse på egen dag, der udbydes måltider, der enten kan indtages i området eller i Lindegårdshusenes Madhus.

Hver fjerde uge er der "fællesmøde" med en dagsorden, der informeres om det der sker på hele Center Lindegården, der gives informationer om aktiviteter uden for eget regi, her drøftes evt. indkøb af nyt inventar til fællesområdet her er der også mulighed for at tage emner op der vedrører dagligdagen.

Særlige kendetegn, historie & kultur

Sammenlægningen er et par år gammel og derfor arbejdes der på at udvikle en samhørighed og fælles kultur husene imellem, ved at afholde fællesmøder både for beboere og medarbejdere, der arbejdes henimod at gøre det til et område, hvor også måltiderne indtages i fællesskab og at både beboer og personale har deres naturlige gang i området.

Vi holder af at hygge os sammen, og selvfølgelig fejres højtider, fødselsdag og andre mærkedage, fremadrettet forsøges det, at holde det i fællesskab for området.

Der har været og der forsøges til stadighed, at skabe en kontakt til pårørende med  beboernes accept, dette er en meget stor udfordring, da flertallet af beboerne ikke ønsker denne kontakt.

Beboerne fortæller

Jeg har en dejlig dagligdag, fordi man på en måde kan gøre som man vil.

Der er plads til alle.

Man kan være sammen med andre, når man er i humør til det, og man kan være inde hos sig selv.

Man har sig eget værelse, man får hjælp til rengøring og overholdelse af aftaler. Man kan snakke med personalet om de problemer, man har.