Tilbage til forsiden

Præsentation

Område 45 består af 2 huse med henholdsvis 17 og 15 boliger, enkelte med eget toilet og bad. Vi har fælles køkken, spisestue, dagligstue og have/gårdmiljø i hvert hus.

En stabil og erfaren personalegruppe på 12 ansatte kendetegner området, med viden indenfor både psykiatri og somatik. Vi er tværfagligt sammensat af sosu assistenter, pædagoger og en plejehjemsassistent. Desuden har vi en serviceassistent, hvis tid er fordelt mellem begge huse. Personalegruppen har godt kendskab til hinandens ressourcer, særlige interesser og viden.  Miljøet bærer præg af nysgerrighed og interesse for hinandens måde at arbejde - og løse opgaver på. Der er personale tilstede i område 45 mellem kl. 7 - 21.

Vi er inddelt i 3 teams og arbejder med kontaktpersonsordning og vægter betydningen af relationer og kemi mellem mennesker højt og bestræber os på, at alle beboere har indflydelse på valg af kontaktperson.

Aktiviteter og tilbud

I område 45 tilrettelægges og udvælges aktiviteter, både ud fra den enkelte beboers egne ønsker og formåen, samt på husmøder i fællesskab. Kontaktperson og team vil altid være behjælpelige og tilstræber at deltage i aktiviteterne, hvis der er behov for dette.

Mange beboere benytter sig af de mange forskellige aktiviteter som Lindegårdshusene tilbyder. Det kan være job i erhvervsafdelingen, cykelværksted, køkkenet eller i rengøringsområdet. Ligeledes bruges cafeområdets tilbud flittigt, som f.eks. sport, motionsrum, udflugter, musik, ferier, hygge og samvær.

Flere personaler giver NADA behandlinger (akupunktur i øret).

Dagligdagen

Vi ved, at der kan være langt fra det billede, personalet har af et hjem og til den virkelighed, som beboerne i området lever i. Men vi tillader os at stræbe efter at udviske forskellen. Vi vægter, at dagligdagen leves på beboernes præmisser, med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Det bevirker selvfølgelig, at dagligdagen kan se vidt forskellig ud, beboerne i mellem. Der tilbydes støtte til ethvert område, som kan bedre eller vedligeholde livskvalitet. Det kan f.eks. være samtaler, udvikle mestringsstrategier, indkøb, hygiejne, praktisk hjælp, støtte til økonomi eller kontakt til myndigheder.

Særlige kendetegn, historie og kultur

Sammenlægningen er forholdsvis ny og der arbejdes på at udvikle en samhørighed og fælles kultur husene i mellem.

Begge huse har altid vægtet samarbejdet med pårørende højt, da det er en betydelig ressource, når beboeren har pårørende, som er et fast fundament og støtte i tilværelsen. Pårørende inviteres til arrangementer af forskellig art og ved behov tilbydes beboeren ledsagelse til familiefester og lign.

En vigtig værdi, som kendetegner område 45, er brugerindflydelse, både på det individuelle plan og på fælles plan. Det ligger personalet på sinde at lytte og forholde sig nysgerrigt til beboernes udsagn i hverdagen, så kulturen i området skabes af beboerne. Der afholdes husmøde i hvert hus 1 gang om måneden, hvor livet i husene debatteres. Husmøderne er med til at sikre, at beboernes stemme bliver hørt og hverdagens rutiner fungerer. Nye tiltag, beslutninger osv. italesættes i hverdagen, så beboere, for hvem et husmøde kan virke overvældende, også inddrages og har indflydelse.

Vi har tradition for at holde fester i husene, fælles kroture og udflugter.

Beboernes stemme

  • - "I har reddet mit liv."

Et udsagn som bærer præg af, at livet kan have været temmelig turbulent inden indflytning.                                                                       Vi vægter at skabe et miljø, hvor alle har et trygt og rart hjem. Beboerne mødes hvor de er i livet, med en nysgerrighed på hvad de opfatter som et godt liv? Hvilke ønsker og håb er der for fremtiden? Og hvordan når vi derhen?

  • - "Her er kønt. Vi er det "Kongelige Akademi"."

Her skal være plads til både latter og alvor. Beboerne skal både føle og opleve sig, at blive set og hørt som menneske, hvor ens mening har værdi og betydning for andre. Dette giver bl.a. mod og overskud til at være en del fællesskabet i området, med plads til at "tænke høje tanker".

  • - "Det er noget lort... Altså ikke jer, men situationen."

Vi tilstræber et rummeligt miljø med plads til forskelligheder, men at være en del af så stort et kollektiv, kræver indimellem, at man som beboer må tilpasse sig andre mennesker. Dette er også er også en del af dagligdagen.

  • - "Havde jeg bare hørt om Recovery begrebet noget før, så jeg havde haft et håb tidligere."

En udtalelse, som viser, at vi kan møde beboeren med en Recovery fremmende tilgang, med respekt og ydmyghed overfor den individuelle proces, det er, at komme sig.