Tilbage til forsiden

Præsentation

I område  23 arbejder vi i 3 teams, hvert team er tilknyttet til 10 - 11 beboere. Hver beboer har en kontaktperson. Kontaktpersonen har ansvar for, at indsatser følges op og dokumenteres. Derudover hjælper kontaktpersonen med de daglige gøremål, og støtter op om beboerens visioner og drømme. 

Vi arbejder i team struktur, som bygger på kemi og relationer mellem beboer og kontaktperson.

I hus 2 bor 15 beboere. Desuden har hus 2 én beboer, der bor i Lindebakken, dvs. vi er 16 beboere i alt, i alderen fra 31-70 år. Der bor hovedsagligt mænd i Hus 2.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat: pædagoger, plejere, social- og sundhedsassistenter. De ansatte er i alderen ca. 28 - 58 år. Personalet arbejder i skiftende vagter dag/aften og weekend.

Aktiviteter og tilbud.

Der udbydes forskellige aktiviteter centralt på Center Lindegården.

Det er kontaktpersonen/teamets opgave at støtte op om beboernes indsatsområder, herunder også deltagelse i beskæftigelse og aktiviteter.

Beskæftigelse kan også være opgaver i huset. Når der er en fast aftale om, at en beboer varetager en opgave i huset, f.eks. gulvvask, kaffebrygning, aflønnes det sidestillet med anden beskæftigelse på Center Lindegården.

Dagligdagen

Vi lægger vægt på at skabe en forudsigelig og tryg dagligdag

Vi ønsker et trygt og hjemligt miljø i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboerne.

For en del af vores beboer er det primære at have et sted og dermed få dækket de helt basale behov.

Så dagligdagen munder altid ud i at tilpasse krav og mål til beboernes overskud og ressourcer.

Vores vision er til stadighed at sikre et udviklingsforløb, med kvalitet som udgangspunkt, til gavn for beboerne. 

Historie og kultur

Hus 2 har gennem mange år været et hus, hvor misbrugsproblematikken har været stor. Det har påvirket kulturen og tonen kunne ,til tider, godt blive hård.

Problematikken er ikke blevet mindre, selvom vi arbejder for at nedsætte misbruget. I dette arbejde er vi bevidste om at arbejde med kulturen, så vi fokuserer på det positive.

Vi tror på, at anerkendelse er en væsentlig kilde til motivation.

En kultur, hvor der er åbenhed og plads til forskelligheder.

Beboernes stemme

 "Jeg synes, der er frihed og plads i hus 2."


"Jeg syntes, det er rart at være et sted, hvor man kan få venner, både i eget hus og også i de andre huse."

"Jeg synes, det er godt at der er en læge på stedet og at jeg ikke skal op i byen for at få taget blod prøve

"Jeg synes, der skal laves mad i husene en gang i mellem, så vi kan få mere risengrød. Brun sovs og kartofler."

"Det er godt, at min dør både kan være åben, en invitation til, at man godt må besøge mig, det også dejligt, jeg kan lukke den. Jeg kunne godt tænke mig, at alle respekterer den regel."

"Da jeg flyttede ind, tog det lang tid, før jeg kom i orden, men nu er det blevet godt."

"Jeg synes, Lindegården ligger godt, alt er lige i nærheden."

"Jeg får næsten altid den hjælp, jeg har brug for."

"Jeg synes, der er for lidt tid til personalet kan hygge, gå tur til andedammen eller bare drikke kaffe med os."

"Jeg synes, vi har det godt og personalet er næsten altid flinke."

"Jeg kunne godt tænke mig, at jeg vidste, hvornår min kontakt person kommer. "

"Jeg er lige kommet i Beboerrådet. Det er godt, der er et sted, man kan komme med sin mening og blive hørt."