Tilbage til forsiden

Holme fra A - Å

Aktiviteter

Der sættes opslag om aktiviteter op på døren til kontoret. Desuden laves aftale om yderligere aktiviteter på morgenmødet hver morgen kl. 9.

Arrangementer

På Holme er de faste arrangementer sommerfest og julehygge. Vi sender invitation til alle de pårørende som beboerne giver os lov til at invitere.

Bank

Du kan frit vælge, hvilken bank du vil benytte.

Beboermappe

På personalekontoret findes en beboermappe for hver beboer indeholdende vigtige oplysninger, såsom handleplan, medicinliste, telefon numre på pårørende, dokumentation af sygeplejen osv. Du kan til enhver tid læse eller skrive i din egen beboermappe.

Beboerråd

På Holme fungerer alle beboere som et beboerråd. Der holdes beboermøde tirsdag i ulige uger. Beboermødet har beslutningskompetence på beboernes vegne. Til møderne udarbejdes dagsorden og der skrives referat.
På Holmes beboermøde er der valgt en repræsentant til Center Lindegårdens beboerråd.

Belysning

Du betaler selv for elpærer til belysningen i dit eget værelse.

Beskæftigelsen

Beskæftigelsen tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, og kan bestå af både indendørs- og udendørs arbejder.

Besøg

Pårørende er altid velkomne efter beboerens ønske. Der er mulighed for at tilmelde pårørende til morgenmad, frokost eller aftensmad.

Betaling

De ydelser du har aftalt at modtage fra Holme betales altid forud.

Bostedsråd

Holme har et bostedsråd, som holder møde 4 gange årligt. I bostedsrådet er der 2 pårørenderepræsentanter, 2 beboerrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter. Desuden deltager bostedsleder og lejlighedsvis centerchef.

Computere

Computer findes i hobbyrummet.

Ferie

Personalet deltager gerne i ferieture. Ferieture planlægges individuelt sammen med beboerne, så der altid deltager mindst 2 medarbejdere.

Forsikring

Du kan tegne en individuel indboforsikring.

Frisør

Der er frisør i Sengeløse. Personalet kan være behjælpelig med bestilling af tid, hvis du har behov for dette.

Fysioterapi

Skal være lægeordineret. Tilskud ydes fra sygesikringen.

Fødselsdage

Ved fødselsdage kan du bestille kage eller lagkage til kaffen, hvis du er fuldt tilmeldt madordningen. Ved fødselsdage er der mulighed for at bestille mad efter eget ønske.

Handleplan

Der udarbejdes personlig handleplan til hver enkelt beboer i samarbejde med beboeren selv.

Husleje

I forbindelse med din indflytning skal du fra rådighedsdagen betale husleje, varme og el i henhold til Lov om Social Service. Du vil modtage et brev angående dette fra Visitationen i Socialforvaltningen. Du kan vælge at betale husleje, el og varme over PBS i banken.

Hjælpemidler

Har du brug for personlige hjælpemidler, kan disse søges i henhold til Servicelovens § 97-98.

Indlæggelse

Ved evt. indlæggelse på hospital: Såfremt beboeren ønsker det, vil pårørende blive underrettet. Indlæggelse foregår hovedsageligt på Glostrup Sygehus, men da der er frit sygehusvalg, kan indlæggelse på andre hospitaler forekomme.

Kontaktpersoner

Hver beboer får tilbudt 1 kontaktperson ved indflytningen. Beboeren vælger senere kontaktperson selv. Kontaktperson vil være beboeren behjælpelig med at få dagligdagen til at fungerer og give mulighed for yderligere udvikling af sit liv.

Kost

Du har mulighed for at tilmelde dig et eller flere af dagens hovedmåltider. Betaling sker efter Københavns Kommunes takster.

Kørsel

Holme har 2 personbiler. Når en af disse benyttes til kørsel for en beboer, skal der altid betales kilometertakst som på nuværende tidspunkt er 3,87 kr./km. Der betales ikke ved læge-, tandlæge- eller speciallægebesøg. Er der flere beboere i bilen deles betalingen.

Linned/tøj

Du skal selv medbringe tøj, håndklæder samt sengetøj.

Medicin

Ved indflytning aftales, hvordan medicinen administreres. De beboere der kan administrere egen medicin gør dette. Indkøb af medicin foretages på Tåstrup Apotek og leveres af apotekets chauffør.

Møbler

Du skal selv medbringe seng/møbler mv. ved indflytning. Du skal ved indkøb af nye møbler, få firmaet til at samle disse.

Misbrug

Holme har en misbrugspolitik, som er fælles for hele Center lindegården. Der tilbydes NADA-akupunktur, samtaleforløb samt rådgivning.

Nøgler

Værelsesnøgle og postkassenøgler udleveres ved indflytning. Der kvitteres for nøglerne. Bortkomne nøgler erstattes af beboeren.

Personalekontor

Findes lige inden for hoveddøren til venstre.

Post

Alle beboere har egen postkasse.

Praktiserende læge

Ved indflytning modtager du brev fra Tåstrup Kommune angående valg af praktiserende læge.

Psykiatrisk konsulent

Psykiatrisk konsulent er tilknyttet Holme og kommer hver 2. onsdag. Der kan endvidere ringes til denne ved behov.

Psykolog

Center Lindegården har egne psykologer, hvor beboeren har mulighed for at ansøge om samtale.

Rengøring

Du skal deltage i rengøring af eget værelse, i det omfang du er i stand til det. Alle beboere tilbydes 1 årlig hovedrengøring af værelset.

Reparation

Du kan få hjælp af personalet (evt. af Center lindegårdens håndværkere) til små reparationer, ophængning af billeder m.v. mod en mindre betaling. Der betales for materialer.

Rygepolitik

Der er vedtaget en rygepolitik for både beboere og personale. Der er et lokale i fællesarealerne hvor der må ryges. Desuden må der ryges i egen bolig. Der må ikke ryges i egen bolig, mens du modtager hjælp af personalet.

Spisetider

Morgenmad: kl. 8.00-8.30. Frokost: kl. 12.30-13.00. Aftensmad: kl. 18.00-19.00.

Sygeplejeartikler

Alle nødvendige sygeplejeartikler er gratis.

Tandlæge

Du har frit tandlægevalg. Hjælp til betaling af behandling kan søges i henhold til lovgivningen hos sagsbehandler i Tåstrup Kommune. Dette er indtægts- og formuebestemt.

Telefon

Telefon må gerne installeres på eget værelse mod betaling af oprettelse, abonnement og forbrug. Holme har en mønttelefon.

Toiletartikler

Der er håndsæbe, håndklædepapir og toiletpapir til fri afbenyttelse på alle toiletter og baderum. Du skal selv købe egne private toiletartikler.

Tv

Farve tv findes i opholdsstuen samt i køkken/alrum på 2. sal. Du kan installere tv i eget værelse mod betaling af licens.

Udflugter

Der er mulighed for at aftale individuelle spontane udflugter/ture.

Vask

Der er vaskemaskiner og tørretumbler til rådighed i vaskekælderen. Det koster 25 kr. for en maskinfuld vask, og 5 kr. for en tørretumbling.

Vinduespolering

Vinduespolering bestilles af Holme ca. hver 3. måned.