Tilbage til forsiden
 

Stubberupgård fra A - Å

Administrationen

Findes i hovedbygningen.

Aktiviteter

Der sættes opslag op om aktiviteter på opslagstavlerne i boenhederne.  Se endvidere punktet aktiviteter i hovedmenuen.

Arrangementer

Bostedsrådets pårørende arrangerer i samarbejde med beboere/personale 3 årlige arrangementer. I maj/juni holdes Åbent Hus, i august/september holdes høstfest og 1. søndag i advent holdes der adventshygge. Beboerne beslutter hvem de ønsker at invitere.

Bank

Du kan frit vælge, hvilken bank du vil benytte, men vi opfordrer til at du bruger enten den Danske Bank i Borup eller NORDEA i Borup.

Beboermappe

I hovedbygningens personalekontor findes en beboermappe for hver beboer indeholdende vigtige oplysninger, såsom handleplan, medicinliste, telefon numre på pårørende, dokumentation af sygeplejen osv. Du kan til enhver tid læse eller skrive i din egen beboermappe.

Beboerråd

I beboerrådet sidder 5 beboere, fordelt mellem de forskellige boenheder og 4 medarbejderrepræsen-tanter. Beboerrådet varetager opgaver af fælles interesse. Beboerrådet holder møde hver anden måned, 2. mandag i lige måneder, kl.13.00. I beboerrådet er det besluttet, at hver beboer betaler 20 kr. pr. måned til en underholdningspulje. Beløbet indsættes på beboerrådskontoen 1 x årligt.

Beboermøde

Hver boenhed afholder beboermøder én gang pr. måned. Her drøftes emner som påvirker boenheden, både overordnede emner fra beboerrådet, som dagligdags ønsker og problemer.

Belysning

Du betaler selv for elpærer til belysningen i dit eget værelse.

Beskæftigelsen

 

Beskæftigelsen tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, og kan bestå af både indendørs- og udendørs arbejder. På Stubberupgård er der får og fiskedam, og pasning af disse kan også være en arbejdsopgave.

Der er beboere ansat i produktionskøkken og café.

Beskæftigelsen er som udgangspunkt hver formiddag kl. 9-12 med ½ times pause. Lønnen er 20 kr. i timen før skat.

Besøg

Pårørende er altid velkomne efter beboerens ønske. Der er mulighed for at tilmelde pårørende til morgenmad, frokost eller aftensmad.

Betaling

De ydelser du har aftalt at modtage fra Stubberupgård betales altid forud.

Bostedsråd

Stubberupgård har et velfungerende bostedsråd, som holder møde 4 gange årligt. I bostedsrådet er der 3 pårørenderepræsentanter, 3 beboerrepræsentanter og 3 personalerepræsentanter.

Café

Stubberupgård har Café Kik Ind som åbnede 1.4.2007. Caféen har åbent mandage, tirsdage, torsdage, fredage og lørdage fra kl. 14.00-17.00 og igen fra kl. 19.30-21.00. I caféen er der 1 personale "cafevært" og 1"caféassistent" (beboer) tilstede i åbningstiden.

Computere

Computer med internet-adgang findes i caféområdet. Beboerne har mulighed for vejledning eller undervisning i brugen af computeren.

Ferie

Der holdes 1 årlig ferie for beboermedarbejdere i beskæftigelsen og derudover arrangerer boenhederne individuelle ferieture både i Danmark og i udlandet.

Festudvalg

Der er nedsat et festudvalg med repræsentanter fra de forskellige boenheder og 3 personalerepræsentanter.

Forsikring

Der er tegnet en kollektiv indboforsikring i Alm. Brand. Forsikringen dækker brand, tyveri, vandskade, samt ansvar (på eget værelse). Dækningssummen er op til 50.000 kr. pr. beboer og koster 360,00 kr. pr. beboer pr. år. Alle beboere skal være med i den kollektive forsikring. Hvis du har værdifulde ting, kan der herudover tegnes en individuel indboforsikring.

Frisør

Der er frisør i Stubberup og Borup. Personalet kan være behjælpelig med bestilling af tid, hvis du har behov for dette.

Fysioterapi

Skal være lægeordineret. Tilskud ydes fra sygesikringen.

Fødselsdage

Ved fødselsdage kan du bestille kage eller lagkage til kaffen, hvis du er tilmeldt madordningen. Ved fødselsdage er der mulighed for at bestille mad efter eget ønske.

Handleplan

Alle beboere får tilbud om at udarbejde en handleplan.

Hjemmedage

Hjemmedage er en eller flere dage, hvor dagligdagsopgaver, såsom rengøring, tøjvask, madlavning m.v. udføres.

Husleje

I forbindelse med din indflytning skal du fra rådighedsdagen betale husleje, varme og el i henhold til Lov om Social Service. Du vil modtage et brev angående dette fra Visitationen i Socialforvaltningen. Du kan vælge at betale husleje, el og varme over PBS i banken.

Hjælpemidler

Har du brug for personlige hjælpemidler, kan disse søges i henhold til Servicelovens § 97-98. Ansøgning skal sendes til Køge Kommune, Hjælpemiddelcentralen, Torvet 1, 4600 Køge.

Indlæggelse

Ved evt. indlæggelse på hospital: Såfremt beboeren ønsker det, vil pårørende blive underrettet. Indlæggelse foregår hovedsageligt på Roskilde eller Køge Sygehus, men da der er frit sygehusvalg, kan indlæggelse på andre hospitaler forekomme.

Kontaktpersoner

Hver beboer får tilbudt 1 kontaktperson. Beboeren vælger senere kontaktperson selv. Kontaktperson vil være beboeren behjælpelig med at få dagligdagen til at fungerer og give mulighed for yderligere udvikling af sit liv.

Kost

Morgenmad og aftensmad (kold mad) indtages i de enkelte boenheder.  Den varme mad serveres ved middagstid. Menuen består for det meste af 2 valgmuligheder samt salatbar. Den varme mad kan indtages i hovedbygningens spisestue, men beboerne har også mulighed for at indtage den i egen bolig.

Menu udarbejdes af køkkenets medarbejdere efter beboernes afgivne menu ønsker. Menuplan hænges op på opslagstavlen i hver boenhed hver den 1. i måneden. Har man ikke mulighed for at deltage i et måltid, kan det afbestilles senest 3 dage før inden kl.12.00 af hensyn til indkøb.

På nuværende tidspunkt er prisen for morgenmad inkl. formiddagskaffe, pr. dag 18,25 kr. Frokost (varm mad) inkl. eftermiddagskaffe, pr. dag 36,75 kr. Aftensmad (kold mad) inkl. aftenkaffe 36,75 kr. De ydelser du har aftalt at modtage fra Stubberupgård betales altid forud. Den efterfølgende måned modregnes for de måltider, du ikke har modtaget. Perioden regnes fra den 20. i måneden til den 19. i efterfølgende måned.

Kørsel

Stubberupgård har 2 busser og en personbil. Når en af disse benyttes til kørsel for en beboer, skal der altid betales kilometertakst efter statens høje takst pr. km. Der betales ikke ved læge-tandlæge- eller speciallægebesøg. Er der flere beboere i bussen deles betalingen. Taxa kan benyttes (se nr. i telefonboksen) Der er ca. 5 km til Borup fra Stubberupgård. Der kører telebus fra Stubberupgård til Borup på hverdage eller efter bestilling. HT kort kan bruges.

Linned/tøj

Du skal selv medbringe tøj, håndklæder samt sengetøj.

Medicin

Den medicin beboeren får, opbevares i et medicinskab på eget værelse. Ved indflytning aftales, hvordan medicinen administreres. De beboere der kan administrere egen medicin gør dette. Indkøb af medicin foretages på Borup Apotek og leveres af apotekets chauffør. Man er berettiget til medicinkort såfremt man ikke har en formue der overstiger 25.000 kr. Betaling for medicin sker efter leveringen.

Medicinundervisning

Du vil blive tilbudt undervisning i din egen medicinske behandling, så du får mulighed for at opdatere den viden du allerede har. Undervisningen vil foregå sammen med din kontaktperson og af en sygeplejerske.

Møbler

Du skal selv medbringe seng/møbler mv. ved indflytning. Som udgangspunkt skal du ved indkøb af nye møbler, få firmaet til at samle disse. Kan det ikke lade sig gøre, kan der som udgangspunkt laves aftale om hjælp fra handyfolkene mod betaling af kr. 100,- pr. time. Forslaget er godkendt af beboerrådets formand den 11. oktober 2005.

Misbrug

Stubberupgård har et misbrugsteam og en misbrugspolitik godkendt af beboerrådet. Der ydes NADA-akupunktur, samtaleforløb samt rådgivning.

Nøgler

Værelsesnøgle og postkassenøgler udleveres ved indflytning i administrationen. Der kvitteres for nøglerne. Bortkomne nøgler erstattes af beboeren.

Post

Alle beboere har egen postkasse. Du kan lægge post med porto på til afsendelse i administrationen.

Praktiserende læge

Ved indflytning modtager du brev fra Køge Kommune angående valg af praktiserende læge.

Psykiatrisk konsulent

Psykiatrisk konsulent er tilknyttet Stubberupgård og kommer hver 2. tirsdag. Der kan endvidere ringes til denne ved behov.

Psykolog

Center Lindegården har egne psykologer, hvor beboeren har mulighed for at ansøge om samtale.

Rengøring

Du skal deltage i rengøring af eget værelse, i det omfang du er i stand til det. Alle beboere tilbydes 1 årlig hovedrengøring af værelset.

Reparation

Du kan få hjælp af Stubberupgårds handyfolk til småreparationer, ophængning af billeder m.v. mod en mindre betaling. Der betales for materialer.

Rygepolitik

Der er vedtaget en rygepolitik for både beboere og personale.

Spisetider

Morgenmad: kl. 8.00-8.30. Frokost: kl. 12.00-13.00. Aftensmad: kl. 18.00-19.00.

Sygeplejeartikler

Alle nødvendige sygeplejeartikler er gratis og forefindes i depotet i hovedbygningens kælder.

Tandlæge

Du har frit tandlægevalg. Hjælp til betaling af behandling kan søges i henholdt til lovgivningen hos sagsbehandler i Køge Kommune. Dette er indtægts- og formuebestemt.

Telefon

Telefon må gerne installeres på eget værelse mod betaling af oprettelse, abonnement og forbrug. Stubberupgård har en mønttelefon i hovedbygningen med telefonnr.  57 52 60 73.

Toiletartikler

Der er håndsæbe, håndklædepapir og toiletpapir til fri afbenyttelse på alle toiletter og baderum. Du skal selv købe egne private toiletartikler.

Tv

Farve tv findes i alle boenheders opholdsstuer samt i caféens fællesstue. Du kan installere tv i eget værelse mod betaling af licens.

Udflugter

Der arrangeres årlig løvfaldstur for alle beboere. Derudover er der mulighed for at aftale individuelle spontane udflugter/ture.

Udvalgsarbejde

På Stubberupgård sætter vi beboerindflydelse højt, derfor er der forskellige udvalg som du kan melde dig til. Derudover er der kostudvalg, festudvalg, cafe/spisehusudvalg osv.

Vask

Vaskekort udleveres i administrationen på indflytningsdagen. Vaskemaskiner og tørretumblere findes i hovedbygningens kælder. Der betales for vask via vaskekort.  Pris pr. maskine inkl., sæbe og skyllemiddel 20 kr. Pris for 10 minutters tørretid 2 kr.

Vinduespolering

Vinduespolering bestilles af Stubberupgård ca. hver 3. måned. 

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk