Tilbage til forsiden

Hus 9 

Antal beboere & personale, alders- og kønsfordeling

I Hus 9 bor 16 beboere i hver deres bolig. Beboerne er i alderen ca. 46 - ca. 81 år.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af: plejehjemsassistent, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, rengøringsassistent og sekretær.

De ansattes alder ligger fra ca. 23 - ca. 61 år. 

Hus 9 har social- og sundhedsassistentelever i praktik fra SOSU-uddannelsen i Greve.

Personalet har skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 7- 23.

Huset er ét stort team med 1 leder og 2 mindre teams med 6 medarbejdere i hvert team, som hver har tilknyttet 8 beboere. Hver beboer har en primær kontaktperson fra det ene team, og resten af teamet fungerer som "sekundær kontaktperson".

Værdier/mål

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

I huset arbejdes der på:

  •  at styrke hver enkelt beboer i at tage vare på eget liv for derigennem at udvikle livskvalitet ud fra hver enkelt beboers ønsker, ressourcer og behov. Dette fremmes vha. en struktureret hverdag i trygge rammer og gennem selv- og medbestemmelse.
  •  at styrke fællesskabet beboerne imellem, hvor der er relationer og ønsker om det.
  •  at udvide tolerancen over for hver enkelt medbeboer via forståelse for hinandens forskelligheder.

Særlige kendetegn, historie & kultur

Hus 9 er et misbrugsfrit hus.

Det er kendetegnende for Hus 9, at beboerne har brug for en rolig og forudsigelig hverdag uden for mange pludselige ændringer.

Beboerne har mange forskellige ønsker, ressourcer og behov, derfor er det individuelt, hvordan beboerens hverdag foregår.

Beboerne styrkes i at tage ansvar for eget liv med udgangspunkt i, hvor de er, og således at de får oplevelsen af øget selvstændighed og større selvværd.

Tilbud og aktiviteter

Husets tilbud er tilpasset den enkelte beboers ønsker, ressourcer og behov. Ud fra disse er der sociale aktiviteter, gåture, byture, udflugter, ferie o.l.

Nogle beboere tager selv på by-/udflugtsture. Vi kan benytte bussen/servicebussen, da den holder lige i nærheden. Ved særlige lejligheder benyttes Lindegårdshusenes biler.

Nogle beboere arbejder i erhvervsafdelingen og ude-/inde service, nogle kommer i caféen og arbejder der, enkelte går til engelsk, syning og musik her på Lindegårdshusene.

Fredag formiddag har vi afspænding/motion i huset.

Aftenmenuen bliver planlagt på et møde med beboerne 1 gang månedligt.

Husmøde afholdes én gang om måneden, hvor beboere og personale deltager.

Desuden er der personalemøder, arbejdsmøder, teammøder og supervision.

Dagligdagen

Da beboerne i Hus 9 har forskellige ressourcer og forudsætninger, bliver der taget hensyn til den enkelte, så hverdagen bliver planlagt ud fra behov, derfor er det individuelt, hvordan beboerens hverdag er.

Det er meget individuelt, hvordan beboeren bliver styrket og støttet i deres interesser, i at tage ansvar for det sociale samvær, dagligdagens gøremål bl.a. madlavning, med at holde sin egen bolig og personlig hygiejne/pleje.

Nogle beboere har opgaver, som de er ansvarlige for bliver udført i huset (nogle af opgaverne udføres med støtte fra personalet).

Fester i huset

  •  Fødselsdage
  •  Højtider som f.eks. jule- og nytårsarrangementer
  •  Høstfrokost
  •  Grillaftener
  •  Vi deltager også i fester uden for Hus 9.

Beboere fortæller

Beboernes udtalelser fra et husmøde:

Hus 9 er et stille og roligt hus
Det er rart - skal forblive sådan
Ingen generer hinanden
Det er et godt sted at bo
Det er godt, at der ikke er ballade
Gode kammerater
Tingene fungerer godt
Medbeboere er stille og rolige, kommer udmærket ud af det med hinanden
Godt personale

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk