Tilbage til forsiden

Hus 10

Antal beboere & personale, alders- og kønsfordeling

I Hus 10 bor der 17 beboere. Den yngste er 24 år, og den ældste er 65 år. Hus 10 har en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af én sygeplejerske, pædagoger, social- og sundhedsassistenter og én rengøringsassistent. Personalets gennemsnitsalder er ca. 49 år.

Værdier/mål

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

Vi udtrykker frit vores meninger og holdninger over for hinanden; vi forventer og inviterer til en omgangsform, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder. Alle har med­bestemmelse og medansvar, og vi opfordrer til initiativ, aktivitet og motion, humor, liv, dynamik, kreativitet og engagement.

Vi vil med faglighed og respekt for det enkelte menneske arbejde på at skabe tillid og tryghed i huset, gennem dialog med ligeværd for øje.

Hus 10' målsætning:

  • At føle tryghed i en ny tilværelse
  • At udvikle den enkeltes ressourcer for derved at øge livskvaliteten
  • At give beboerne medindflydelse, medbestemmelse og medansvar
  • At styrke den enkeltes selvtillid
  • At give en gruppe mennesker mulighed for et stimulerende miljø i og uden for bofællesskabet.
  • At medarbejderne gennemfører personlig og faglig udvikling

Særlige kendetegn, historie & kultur

Hus 10's særlige kendetegn, mener vi selv, er vores værdigrundlag og vores målsætning ved blandt andet at møde den enkelte beboer, hvor han eller hun er, og arbejde videre derfra, at gøre alle opmærksomme på, at de har medbestemmelse, medindflydelse og medansvar, at støtte beboerne i egne beslutninger, at afholde beboermøder, at tilbyde udflugter til den enkelte beboer afpasset dennes specielle ønsker og behov.

Tilbud & aktiviteter

Vi arrangerer fællesudflugter til bl.a. Bakken og Tivoli både sommer og vinter, udlandsture/-rejser. Desuden arrangerer vi teltture i Boserup skov (dog kun om sommeren) og weekendture i sommerhus rundt omkring i Danmark - foruden de mange enkelte ture i byen, til koncerter, i biografen, udstillinger, restaurantbesøg osv.

Dagligdagen

En almindelig hverdag møder personalet kl. 7.00; tilbereder morgenmad, som vi spiser kl. 8.00. til 8.45.

Derefter går de beboere, der skal på arbejde. Andre tager i byen, i banken, til lægen etc. - alene eller sammen med en medarbejder.

Kl. 12.00 serverer madgruppen i samarbejde med personalet frokost.

Om eftermiddagen tilbereder beboere og personale eftermiddagskaffe. 

Kl. ca. 16.00 mødes madgruppen og personalet for at planlægge gøremål omkring aftens­maden, som serveres kl. 17.30.

Om aftenen bliver der lavet kaffe af en beboer. Kaffen nydes af dem, der har lyst, foran fjernsynet, omkring et spil kort, et spil terninger eller hvad vi nu finder på.

Personalet forlader huset kl. 23.00. Efter denne tid er det muligt at få hjælp eller støtte fra Lindegårdshusenes nat-team.

Fest i huset

Vi har i flere år holdt pårørendefest med stor succes. Interessen for denne fest er vokset gevaldigt, og der er flere og flere beboere, der inviterer venner og familie med. Udover denne fest holder vi naturligvis også julefest, nytårsfest, påskefrokost, sommerfest, gangfest, udendørs grill-arrangementer og naturligvis også fødselsdagsfester for hver af beboerne.

En beboer fortæller:

Jeg syntes der er godt at bo her, fordi det er så frit. Jeg kan godt lide de udflugter, der er i huset. Jeg synes, det er lidt dyrt, men på den anden side får man det vel ikke billigere andre steder. Det er godt, at man kan få hjælp til rengøring. Det kan godt være lidt hårdt indimellem. Det er også godt, at man får hjælp til maden, for det kan godt tage lidt lang tid. Stort set er det godt at bo i Hus 10.

Positive ting ved hus 10: Samvær med andre psykisk syge, kontakt med professionelt personale. Mange forskellige aktiviteter som; udflugter, Tysklandsture, udlandsrejser, Tivoli, Bakken, Knuthenborg, teater og så videre. Fællesindkøb, fælles madlavning og oprydning. Hjælp til rengøring. Hjælp til at hente penge i banken. Hjælp til sygehusaftaler, læge og tandlæge. Nat-team der hjælper med medicin eller en snak og støtte. Godt personale.

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk