Tilbage til forsiden

Hus 8

Præsentation

I hus 8 bor 17 beboere i alderen ca. 49 - 80 år, 4 kvinder og 13 mænd.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, plejer, plejehjemsassistenter og rengøringsdame. I tidsrummet 7.00 -22.30 er der personale i huset, hvorefter et natteam, som dækker alle husene, tager over.

Vi har jævnligt social- og sundhedsassistentelever fra København i praktik.

Personalet er i alderen fra 30 - 63 år og er opdelt i 2 teams med 8-9 beboere i hvert team. Der arbejdes efter de socialpsykiatriske principper, dvs. der ydes hjælp til selvhjælp.

Værdier/mål:

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

Særlige kendetegn og kultur

Det er vort mål at skabe en dagligdag så tæt på "det normale" som muligt. Dvs. at de beboere, der har ressourcer til det, går på arbejde på Lindegårdens værksteder, mens andre deltager i husets daglige gøremål eller tager i byen.  

Vi holder beboermøde en gang om måneden, hvor vi i fællesskab diskuterer ønsker og forslag til forandringer.

Vi holder fest 2 gange om året, hvor beboerne inviterer deres pårørende. Her hygges med dejlig mad, fællessange, boldspil o. lign.

Der arrangeres ture ud af huset et par gange om året, ligesom der er mulighed for at tage på ferie inden- eller udenlands.

Dagligdagen

Personalet møder ind kl. 7.00, hvor dagens opgaver planlægges i forhold til beboernes aktiviteter, daglige pligter eller eventuelle lægebesøg m.m.

Kl. 8 er der morgenbuffet. Derefter går nogle af beboerne på arbejde, andre tager til undervisning eller en tur i byen.

Fra kl. 11-13 er der "tag selv frokost", hvor beboerne selv tager pålæg i køleskabet. Måske aftaler beboerne indbyrdes, hvornår de vil spise sammen.

Ca. kl. 14 er der eftermiddagskaffe, som brygges af beboerne på skift.

Ved 16.30-tiden begynder en beboer og en medarbejder at tilberede aftensmaden.

Aftensmaden spises kl. 18.

Om aftenen er der kaffe i dagligstuen, hvor der ses fjernsyn, eller nogle beboere hygger sig på eget værelse.

Beboerne udtaler:

Roligt og hyggeligt hus hvor der altid er friske blomster på bordene og stearinlys tændt.

Rare personaler, som gør en stor indsats for at motivere beboerne til at deltage i forskellige aktiviteter.

Der altid nogen at snakke med.

Der mulighed for at tilrettelægge sin hverdag.

Vi deltager i de team, vi er tilknyttet, hvor vi bl.a. planlægger menuerne, ture osv.

Vi får opbakning til at udføre vores idéer/aktiviteter.

Personalet søger for, at der altid planlægges grønt til måltiderne.

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk