Tilbage til forsiden

Hus 12

Hvem er vi?

I hus 12 bor der 17 beboere, i alderen 35-65. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejemedhjælper, afspændingspædagog m.fl. Vi er opdelt i 2 team, hvor alle arbejder som kontaktpersoner.

Alle medarbejdere deltager i supervision, teammøder, temadage og medarbejder­udviklings­samtaler.

Hvad er vores vision og værdigrundlag?

Vi arbejder efter Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde et rummeligt bofællesskab, hvor deltagelse bliver værdsat, og hvor vi tilpasser vores tilbud til den enkeltes resurser.

Enkelte i huset arbejder i hverdagen enten i Lindegårdshusenes Ude- og Indeservice eller i Erhvervsværkstedet. Alle deltager i husholdning, rengøring af egen bolig, tøjvask mm. Vi holder bl.a. husmøde hver 14. dag, hvor vi i fællesskab diskuterer ønsker, idéer, husets drift og forslag til forandring.

Dagene i huset er kendetegnet ved hygge i dagligstuen, (gå)ture, gøremål ud af huset og fælles planlægning af aktiviteter, fx. indkøb og besøg i pengeinstitut. Et par gange om året holder vi fester og middage, hvor beboerne inviterer venner og pårørende.

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk