Tilbage til forsiden

Værdigrundlag for Københavns Kommunes

- og hvordan det omsættes til praksis på Center Lindegården

Vaerdigrundlag

Værdier:

Beboernes rettigheder 

Værdighed: Respekt og omsorg 

Samarbejde og høj kvalitet i indsatsen

Ansatte i Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder:

 

·         Viser respekt for borgerens rettigheder, herunder selvbestemmelsesretten, ved at borgeren er med i beslutninger vedrørende sit liv og ved at fokusere på rettigheder, ønsker og behov.

 

·         Styrker borgeren i at skabe det liv, der giver den enkelte størst mulig livskvalitet under hensyntagen til fællesskabet i bocentret/boenheden.

 

 

·         Støtter op om den enkeltes muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskabet, det være sig på bocentret/bostedet og i det omgivende samfund.

 

 

·         Er opmærksomme på, at de udfører deres arbejde i borgerens private hjem, og at dette kræver en høj grad af etik og respekt. De ansatte respekterer den enkelte og dennes ret til selvbestemmelse. De ansatte værner om borgerens selvrespekt.

 

 

·         Er opmærksomme på, om borgerens valg og fravalg har alvorlige konsekvenser f.eks. for funktions­evnen, evnen til at skabe/opretholde sociale relationer eller om valgene medfører, at borgerens omgivelser bliver sundhedsskadelige eller brandfarlige.

 

 

·         Har pligt til at drage omsorg for borgeren og varetage dennes interesser, hvis borgerens valg og fravalg har alvorlige konsekvenser. Omsorgen skal være i respekt for den enkeltes ønsker og så vidt muligt udføres i en god relation mellem borger og ansat.

 

 

·         Tilstræber at borgeren altid føler sig hørt, set, forstået og respekteret.

·         Reflekterer løbende over handlinger, adfærd, måden at kommunikere med borgerne på samt tilgangen til arbejdet.

 

  

  

Disse værdier omsætter Center Lindegården til følgende handlinger:

 

·         Medarbejderne inddrager beboerne i alle aftaler, beslutninger, og oplysninger der vedrører den enkelte

 

 

·         Medarbejderne involverer beboerne i beslutninger vedr. fællesskabet i huse/boliger

 

 

·         Vi lytter til hinanden

 

 

·         Medarbejderne støtter beboerne i deres udvikling

 

 

·         Vi holder vore aftaler

 

 

·         Medarbejderne motiverer beboerne til at være aktive

 

 

·         Medarbejderne motiverer beboerne til at respektere og deltage i fællesskabet

 

 

·         Medarbejderne stiller krav til beboerne efter ressourcer

 

 

·         Medarbejderne støtter beboerne med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer

 

 

·         Medarbejderne har kontakt til beboerne hver dag

 

 

·         Vi samtaler med hinanden

 

 

·         Medarbejderne informerer om hvad der sker

 

 

·         Medarbejderne tager udgangspunkt i beboernes behov

 

 

·         Vi viser hensyn og drager omsorg for hinanden

 

 

·         Vi respekterer hinanden i ord og handling

 

 

·         Vi møder hinanden med ærlighed og tillid

 

 

·         Medarbejderne støtter beboerne i kontakten til familie og venner

 

 

·         Medarbejderne støtter beboerne i at deltage i og bidrage til foreningsliv, arbejdsmarked, nærmiljø m.v.

 

·         Medarbejderne bidrager til en høj trivsel

 

·         Medarbejderne deltager løbende i kompetenceudvikling, projekter og supervision

 

 

 

Socialforvaltningen i Københavns kommune (SOF) har udarbejdet et værdigrundlag for socialpsykiatriske bosteder.

 

Center Lindegården har omsat SOFs værdier til handlinger i hverdagen.

 

Vi har italesat SOFs værdier i alle boenheder, derefter samlet interesserede medarbejdere, beboere og pårørende i en workshop.

 

Essensen af denne dialog er indeholdt i ovenstående.

  

Center Lindegården

2010

 

 

Download værdigrundlaget som pdf-fil her

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk