Tilbage til forsiden

 

Velkommen til Center Lindegården

 - et socialpsykiatrisk bocenter

   

 

Center Lindegården er et socialpsykiatrisk bocenter under Københavns Kommunes Socialforvaltning.

 

Målgruppen for Københavns Kommunes Socialforvaltnings socialpsykiatriske tilbud er borgere med psykiske lidelser, der gør, at de har brug for støtte i hverdagen. Beboere på Center Lindegården har en færdigbehandlet diagnose, men kan endnu ikke flytte i selvstændig bolig.

 

Mission og værdigrundlag

 

Center Lindegårdens mission er at skabe forudsætninger, så beboerne kan styrke evnen til at tage vare på eget liv. For at tilstræbe dette arbejder vi med pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange, som knytter an til Recovery.

 

Center Lindegården arbejder efter Værdigrundlag for Københavns Kommunes Socialpsykiatriske Bocentre/bosteder. Her er fokus på

·          Beboernes rettigheder

·          Værdighed: Respekt og omsorg

·          Samarbejde og høj kvalitet i indsatsen.

 

Tre bosteder under ét center

 

Center Lindegården består af tre forskellige bosteder.

De tre bosteder ligger i henholdsvis Roskilde, Borup og Sengeløse:

 

·          Lindegårdshusene, 11 huse i Roskilde

·          Holme i Sengeløse

·          Stubberupgård i Borup.

 

Så geografisk ligger de tre bosteder forskellige steder, men organisatorisk hænger de altså sammen som et center. Centrets administration ligger ved Lindegårdshusene i Roskilde.

På Center Lindegården bor der i alt 247, og der arbejder cirka 250 ansatte, overvejende med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

 

Se Center Lindegårdens velkomstfolder her

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk